Opis

Podczas szkolenia przedstawione zostają cztery koncepcje manipulacji wisceralnych:

 • Jean-Pierre Barral
 • Georges Finet and Christian William
 • William i Michael Kuchera
 • Frank Chapman

Wszystkie cztery koncepcje pomimo różnic w ich podejściu do terapii bazują na wspólnym mianowniku jakim jest anatomia i połączenia funkcjonalne oraz strukturalne w ciele.

Manipulacje wisceralne według Barral’a.
Praca według metody JP Barral’a jest standardowym podejściem osteopatycznym w Europie. Barral postrzega organy wewnętrzne w sposób mechaniczny. Według niego organy tworzą połączenia na podobnej zasadzie jak stawy w układzie parietalnym, z innymi organami lub ze strukturami układu ruchu. Tak jak w stawach dwie składowe poruszają się względem siebie w określonych kierunkach oraz zakresach ruchu. Ruch ten odbywa się przy minimalnej sile tarcia dzięki płynom surowiczym. Od strony zewnętrznej organy pokryte są warstwą powięzi zwanej otrzewną, opłucną i osierdziem, które tworzą jeszcze gładszą powierzchnię ślizgu.

Organy nie poruszają się względem siebie przypadkowo, ich ruch podlega pewnym regułom. Organy łączy razem tkanka łączna natomiast jej zgrubienie tworzy dla organów system zawieszenia – te zgrubienia nazywamy krezkami, sieciami i więzadłami. Struktury te ograniczają i warunkują ruch narządów wewnętrznych – podobnie jak w stawach układu lokomocyjnego ich ruch jest zdefiniowany przez więzadła i napięcie torebek stawowych.

Terapia polega na odnalezieniu dysfunkcji ruchomości oraz jej korygowania za pomocą technik przywracających ruchomość.
W ten sposób wyjaśniona zostaje koncepcja pracy z tzw motility organów.
W latach 90’ dwójka belgijskich osteopatów badało radiologicznie trzewia jamy brzusznej. Szukali on ruchomości organów względem przepony. Ich odkrycia pokrywały się z badaniami JP Barral’a. W odróżnieniu do terapii Barral’a w terapii Finet i William praca polega na wprowadzaniu korekcji poprzez otrzewną. Nie palpowano więc organów bezpośrednio jak w technikach Barrala. Panowie Finet i William nazwali swoją terapie powięziową. Sprawdzali rezultaty swoich zabiegów pod USG oraz za pomocą badań X ray. Jeśli wpłyniesz na zmianę napięcia przedniej blaszki powięzi otrzewnej , która jest powięzią i przenika ona oraz łączy wszystkie narządy wpłyniesz też na napięcie struktur, które nie są dostępne palpacji. Porównać można to do balona, który naciśniesz z jednej strony a na nacisk reaguje i odkształca się cały. Oba podejścia mają podobną skuteczność w odzyskiwaniu ruchomości organów z tą różnica że metody Finet i William działają mniej inwazyjnie niż J.P. Barral’a Wskazaniami do terapii Finet i William będą wszystkie stany chorobowe narządów przebiegające z ich strukturalnymi zmianami. Takie organy reagują zazwyczaj bólem na bezpośrednią ich kompresję.

Panowie Kuchera rozważają terapię trzewną wspominając o cyrkulacji w ich obrębie. Nie jest to więc terapia bezpośrednia w rozumieniu Barral’a ale raczej terapia naczyń krwionośnych oraz limfatycznych, które zaopatrują organy. Kuchera rozważa też wpływ na organy za pomocą oddziaływania przez włókna i zwoje autonomicznego układu nerwowego. To podejście w znaczący sposób uzupełnia pracę według jednej z poprzednio omawianych terapii. Koncepcja Kuchery jest wyjątkowo mało inwazyjna, ruchy w niej wykorzystywane są bardzo subiektywne jednocześnie jest to rzadziej używana koncepcja niż dwie poprzednie.

Zagadnienia

1. Koncepcje pracy z trzewiami

2. Podstawowe pojęcia w pracy z trzewiami

3. Diagnostyka dysfunkcji organów wewnętrznych

Testy palpacji napięcia ściany brzucha

Test napięcia struktur przykręgosłupowych

Test skórno- trzewnych stref odruchowych

a) strefy Jarricot

b) strefy Head’a

Test ruchomości ogólnych

Testy inhibicji

a) inhibicje w dole biodrowym i ich wpływ na ruchomość SI

b) inhibicje wątroby przy palpowaniu t. promieniowej

c) inhibicja dowolnej struktury wewnętrznej i jej wpływ na rotacje w odc. C

d) inhibicja pakietu jelita cienkiego w teście SLR

e) inhibicje pęcherza lub macicy i jej wpływ na rotacje zewnętrzną ramienia

Termodiagnostyka

Listenig

Umiejscowienie organów w jamie brzusznej

4. Opis poszczególnych organów :

Fizjologia, patologia, wskazówki diagnostyczne, techniki normalizujące

Przełyk

Żółądek

Dwunastnica

Pęcherzyk żółciowy

Wątroba

Trzustka

Śledziona

Jelito cienkie

Jelito grube

Struktura

2 dni

I dzień 9-18

II dzień 9-18

Instruktor

Dr Łukasz Czubaszewski D.O.

Wykształcenie:
Osteopathie Schule Deutschland (Akademia Osteopatii)
Sutherland College of Osteopathic Medicine – 3 lata
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Medycyna Osteopatyczna – Osteopathie Schule Deutschland
 • Manipulacje wisceralne w ginekologi – Caroline Stone
 • Mózg w ujęciu osteopatycznym – Marek Mularczyk
 • Osteopatyczne techniki limfatyczne – Bruno Chikly
 • Intergracja Strukturalna – Martin Morales
 • Somatic Experiencing (Trauma Healing) – Elizabeth Kaizer
 • Holistyczna terapia manualna- Andrzej Rakowski
 • Terapia tkanek miękkich- Jarosław Ciechomski
 • Masaż Takanek Głębokich -Deep Tissue Massage- Art Riggs
 • Kinesiology taping – Tomasz Senderek

Doświadczenie:

 • Dyrektor Rehasol Clinic Medyczno-rehabilitacyjna Sp. Z.O.O.
 • Pracownik naukowy AWF- Poznań
 • Asystent w Osteopathie Schule Deutschland
 • Koordynator sztabu medycznego Polskiego Związku Hokeja na Trawie
 • Instruktor szkoleń dla fizjoterapeutów
 • Prywatna praktyka rehabilitacyjna i osteopatyczna

Przynależność do organizacji:

 • FKS Posnania sekcja Rugby
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Professional Association of Diving Instructors
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Irish Society Chartered Phisiotherapist
 • Polskie Towarzystwo Balneologii I Balneoterapii

Uczestnicy

Warunki uczestnictwa: Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów oraz terapeutów manualnych, którzy w swojej praktyce zawodowej chcą rozwijać się o podejście holistyczne do pacjenta.

Termin i miejsce

8-9.06.2019 – Gdańsk

Płatności

Cena: 1000 zł

Cena brutto za udział w całym szkoleniu.

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i poczęstunek w przerwach kawowych.

W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu, w ciągu tygodnia od wysłania zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę gwarantującą udział na konto organizatora . Następnie, najpóźniej tydzień przed zjazdem należy opłacić pozostałą kwotę szkolenia. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z naszej winy (np. nie zbierze się odpowiednia liczba chętnych) – zaliczka zostaje zwrócona. W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika, przedpłata nie podlega zwrotowi.

Dane do przelewu

Dane zostaną wysłane po otrzymaniu przez nas zgłoszenia na szkolenie.

W treści przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu i miasto.

Wpłaty tytułem: „TT – imię nazwisko uczestnika”